חברה אשר עוסקת בפרויקטים, מבינה את הצורך בניהולם, הכולל: ניהול בקרה תקציבית, ניהול לוחות זמנים וניהול כוח אדם.

צוות הפיתוח בחברת טרסטק פיתח מודול נוסף אשר מציע בתוכו ניהול חוזים מול לקוחות, ניהול משימות ע”פ סדר עדיפויות וניהול אבני דרך לחיוב בהתאם לסוג החוזה.

כמו-כן, המודול מאפשר יכולות ניהול ומעקב אחר התקדמות הפרויקט בזמן אמת, וזאת ע”י שימוש בלוח המחוונים של המערכת ובפלטפורמת הפקת הדוחות של מיקרוסופט (Report Service).

הגמישות של מודול זה מאפשר לצוותים השונים בפרויקט לשתף פעולה ולבצע את הדברים בהצלחה בסביבת עבודה אחת.

המודול מספק מענה כולל לתהליכי ניהול ובקרת פרויקטים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.