מודול ניהול משאבי האנוש הוא הפתרון העסקי המושלם לגיוס, ניהול ופיתוח המשרות בחברה תוך קבלת תמונה מלאה על חיי המחזור של העובד, הכולל קידום תפקידים, העלאות שכר וכיוצא בזה. מה הצורך במודול זה והאם הוא רלוונטי לכל ארגון?

בשונה מהמצופה אין תשובה פשוטה לכך, אולם אנו מאמינים שכל מאגר נתונים הרלוונטי עבור החברה נותן לה כוח. על כן, גם במודול זה הושקעו זמן ומשאבים רבים במאמצים להבין את צרכי ניהול משאבי האנוש, ולפיהם לתכנן את המודול בצורה הטובה ביותר. בכך, ניתן למשל להציג בזמן אמת את סך המועמדים לכל משרה עפ"י רמת הניקוד שניתנה לכל אחד מהם בהתאם לסבב הראיונות והמבחנים שביצעו, לסכום עלויות שהושקעו עבור גיוס העובד (הן לפי משך הגיוס והן לפי עלות בפועל), לצפות בחתך שכר העובדים תוך השוואה למתחרים וכיוצא בזה.

לשם כך, מכיל המודול מגוון ישויות לניהול ותיעוד, תוך הקפדה על יצירת קשרים ותהליכי עבודה אינטואיטיביים וקלים לשימוש. להלן דוגמה למספר נתונים הניתנים לניהול ותיעוד  במודול זה:

  • גיוס
  • הכשרות
  • ימי חופשה/ מחלה
  • הערכות תקופתיות
  • שכר
  • פיתוח מקצועי מתמשך (CPD)
  • תהליכים משמעתיים

כמו-כן, הפתרון מכיל בתוכו מגוון רמות הרשאה המאפשרות למדר את הנתונים הן ברמת משתמש והן ברמת שדה.

להלן מסך לדוגמה בו ניתן לצפות בלוח מחוונים אשר מתעדכן בזמן אמת ומציג תרשימים בהתאם לצורך: